Kan ik bij je terecht voor problemen rond mijn werk?


Als coach richt ik me vooral op jouw functioneren in je werksituatie. Kernbegrippen daarbij zijn: samenwerken, conflicthantering, leiding geven, regie durven nemen, omgaan met stress, werkhouding, weerstand, chaos, werkhouding, faalangst, keuzes maken en omgaan met verandering. Vooraf bespreken we wat het einddoel is en hoe we omgaan met procedures, privacy, evaluaties en rapportages. Vanzelfsprekend is de inhoud van alle coachgesprekken vertrouwelijk.