Werk je ook voor bedrijven?

Ja. Het initiatief tot een coachtraject wordt meestal genomen door een individuele medewerker die haar of zijn situatie wil verbeteren Een bedrijf ondersteunt zo’n initiatief vaak als onderdeel van een intern leertraject, begeleiding naar een andere functie of een om- of bijscholing. Vanzelfsprekend kan een bedrijf ook zelf het initiatief nemen.

Coaching is zinvol voor zowel de medewerkers als de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan resultaten als: effectievere inzet van de medewerker, investeren in behoud van kennis en ervaring, voorkomen van ontslag, begeleiding beginnende leidinggevenden, beter functioneren van medewerkers en leidinggevenden.