Werk je ook voor bedrijven?

Ja, ik werk ook in opdracht van bedrijven. In dat geval bespreek ik van tevoren met de opdrachtgever en de coachee wat het einddoel is en hoe we omgaan met procedures, privacy, evaluaties en rapportages. De opdrachtgever, de coachee en ik als coach leggen de afspraken duidelijk vast in een overeenkomst. Sowieso is de inhoud van alle coachgesprekken vertrouwelijk en die wordt nooit zonder toestemming van de coachee aan derden verstrekt.